Služby v terénu

Přežvýkavci

  • prevence
  • chovatelské a výživové poradenství
  • diagnostika onemocnění
  • terapie

Problematiku chorob skotu konzultujeme s předními odborníky z buiatrického oboru. Komplikované případy jsou referovány na specializovaná pracoviště.

Terénní praxi zajišťuje
MVDr. Jaroslav Bretšnajdr ml.

Tel.: +420 606 948 135